Pravna obvestila

Nahajate se na spletnem portalu eeezyfinance.si, ki ga upravlja Merkur zavarovalnica, d.d.

Merkur zavarovalnica, d.d. redno preverja in skrbi za točnost in ažurnost vseh podatkov in informacij, ki se nahajajo na portalu. Ti so zgolj informativne narave, zato Merkur zavarovalnica, d.d. ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z njihovo netočnostjo. Prav tako Merkur zavarovalnica, d.d. ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost. Merkur zavarovalnica, d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih strani, ki so dostopne s tovrstnimi povezavami.

Niti Merkur zavarovalnica, d.d. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Merkur zavarovalnica, d.d. prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso v upravljanju Merkur zavarovalnice, d.d. in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.
Namen vsebin, ki so dostopni vam ali drugim osebam na spletni strani, ni v posredovanju nasvetov ali priporočil v zvezi z zavarovanji. Te vsebine so zgolj informativne narave, zato se je treba pred oblikovanjem odločitev posvetovati z zavarovalnim zastopnikom ali posrednikom.

Za dodatne informacije, povezane s pogoji uporabe, nam lahko pišete na:
Merkur zavarovalnica d.d. Ljubljana,
Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana
E: info@merkur-zav.si

Omejitev odgovornosti

Vsebina spletnega mesta je bila za uporabnike pripravljena preudarno, skrbno in v skladu s strokovnimi standardi Merkur zavarovalnice, d.d. Njen namen je tako informativen kot izobraževalen, zato Merkur zavarovalnica, d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Merkur zavarovalnica, d.d. prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek hipertekstnih povezav, ki niso last Merkur zavarovalnice, d.d.

Merkur zavarovalnice, d.d. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, doda ali odstrani vsebino teh spletnih strani, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Vsebine na spletnem mestu same po sebi ne pomenijo priporočila o sklenitvi zavarovalne pogodbe in jih je treba obravnavati tudi v kontekstu individualnih potreb in ciljev posameznika, zato uporabnike spletnega mesta vabimo, da se pred sprejetjem odločitve o sklenitvi zavarovalne pogodbe posvetujejo s strokovnjaki Merkur zavarovalnice, d.d. in si tako pridobijo dodatne informacije, potrebne za sprejem preudarne odločitve o sklenitvi zavarovalnih pogodb.

Vsebina teh strani ne predstavlja priporočil za sklenitev zavarovanj niti ne pomeni ponudbe k sklenitvi zavarovanja, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah Merkur zavarovalnice, d.d.
Merkur zavarovalnica, d.d. ni odgovorna za motnje pri delovanju spletnih strani niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.

Vsebina te spletne strani je informativne in izobraževalne narave in je namenjena širšemu krogu oseb. Spletna stran je pripravljena in posredovana izključno z namenom obveščanja in seznanjanja s ponudbo storitev Merkur zavarovalnice, d.d.

Merkur zavarovalnica, d.d. se bo trudila za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani eeezyfinance.si.

Merkur zavarovalnice, d.d. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran eeezyfinance.si.

Povezave z drugimi spletnimi mesti

To spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki uporabniku omogočajo, da zapusti to spletno mesto in si ogleda gradivo v lasti druge osebe. Merkur zavarovalnica, d.d. ni odgovorna za spreminjanje, posodabljanje ali preverjanje vsebine na tako povezanih drugih spletnih mestih. Dejstvo, da to spletno mesto nudi povezavo do nekega spletnega mesta, ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s tem spletnim mestom, njegovimi lastniki ali ponudniki. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije nosita določena tveganja, zato Merkur zavarovalnica, d.d. poziva obiskovalce, da se z njimi dobro seznanijo, preden se zanesejo na tovrstne informacije ali jih uporabijo.

Enakost spolov

Merkur zavarovalnica, d.d. si prizadeva za jezikovno in dejansko enako obravnavo moških in žensk. Izrazi, kot npr. zaposleni, zavarovanci, zavarovalci, ipd., se uporabljajo za zastopanje ženske in moške oblike. Vendar, če se uporablja samo ženska ali moška oblika, lahko to pripomore k večji razumljivosti besedila in izbrana oblika velja enako za oba spola.

Uporaba prava in sodna pristojnost

Obiskovalci spletnega mesta eeezyfinance.si soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za razlago teh pravil velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore v zvezi z uporabo tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Ljubljani.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno mesto eeezyfinance.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če boste nadaljevali z obiskom in uporabo vsebin na tem spletnem mestu, privoljujete v ta pravila.